Ljekarnik Duarte Santos, član Odbora Portugalskog farmaceutskog udruženja (ANF) izabran za predsjednika PGEU za 2020.

Na generalnoj skupštini, održanoj u Poljskom gradu Krakovu 11. lipnja 2019. portugalski ljekarnik Duarte Santos izabran je za predsjednika Farmaceutske grupacije Europske unije PGEU (The Pharmaceutical Group of the European Union) za 2020. godinu. Članom Odbora Portugalskog farmaceutskog udruženja postaje u svibnju 2013. a od 2014. godine izvanredni je profesor na Farmaceutskom fakultetu Lisabonskog univerziteta.

http://www.pgeu.eu