Farmaceutska grupacija Europske Unije (PGEU – The Pharmaceutical Group of the European Union) organizira u suradnji s Europskim parlamentom stručni skup naziva “State of Health in the EU: the Community Pharmacy” (Stanje zdravstva u EU- Javno ljekarništvo), koji će se održati u Europskom parlamentu 15. studenoga 2016. godine u Bruxellesu, u Europskom parlamentu, moderiranje i aktivni doprinos Françoise Grossetête, MEP (EPP), potpredsjednice Kluba zastupnika Europske pučke stranke te članice Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane pri Europskom parlamentu.

 

Farmaceutska grupacija Europske Unije (PGEU – The Pharmaceutical Group of the European Union) organizira u suradnji s Europskim parlamentom stručni skup naziva “State of Health in the EU: the Community Pharmacy” (Stanje zdravstva u EU- Javno ljekarništvo), koji će se održati u Europskom parlamentu 15. studenoga 2016. godine u Bruxellesu, u Europskom parlamentu, moderiranje i aktivni doprinos Françoise Grossetête, MEP (EPP), potpredsjednice Kluba zastupnika Europske pučke stranke te članice Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane pri Europskom parlamentu.

 

Predviđeni govornici su sljedeći:

  • Vytenis Andriukaitis, EU Commissioner for Health & Food Safety (invited)
  • Hanne Bak Pedersen, Division of Health Systems & Public Health, WHO Europe
  • Gaetan Lafortune, OECD
  • Sylvain Giraud, DG SANTE
  • Richard Bergstrom, EFPIA
  • Nicola Bedlington, EPF
  • Adrian van den Hoven, Medicines For Europe
  • Jan De Maeseneer, EFPC
  • Melanie Carr, EMA

 

Govornici će raspravljati o aktualnim i budućim izazovima s kojima se suočavaju europski zdravstveni sustavi država članica, s naglaskom na mogućnosti kojima javno ljekarništvo može dati doprinos u rješavanju istih izazova, kao integrativni dio zdravstvene skrbi u Europskoj uniji.