Danas je završila FIP-ova konferencija Europske regije na kojoj su prisustvovali predstavnici iz 37 Europskih zemalja. Na svečanoj ceremoniji zatvaranja konferencije sve zemlje članice su potpisale Deklaraciju o odlučnosti za akciju (The Ankara Commitment to Action) da kao ljekarnici pruže bolju primarnu zdravstvenu zaštitu kroz ljekarnički sustav. Ljekarništvo u svijetu, pa tako i u Europi doživljava značajnu tranformaciju koja će imati pozitivan utjecaj na primarnu zdravstvenu zaštitu. Neke od akcija koje će biti neophodno poduzeti su:

 • transformirati ljekarničku struku  u svrhu pružanja bolje primarne zdravstvene skrbi
 • unaprijediti edukaciju koja bi bila u skladu sa današnjim potrebama ljekarnika
 • raditi na problemu nezaraznih bolesti na način da se ljekarnici uključe u promociju i prevenciju kroničnih bolesti, skrining, kolaboraciju s liječnicima, praćenje bolesti kod pacijenata i optimizaciju liječenja

Predsjednik FIP-a Mr Dominique Jordan istaknuo je da su ljekarnici u središtu zdravstvenog sustava, najdostupniji pacijentima te su značajan resurs za poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, stoga moramo raditi na tome da zajedničkim snagama pozicioniramo ljekarnike kao ključne zdravstvene radnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i proširimo ljekarničke usluge.

80-ti FIP-ov Svjetski kongres odžat će se od 13. – 17. rujna 2020. u Seville, Španjolska.

Najnovije vijesti vezane za konferenciju možete pogledati na mrežnoj stranici:

https://www.fip.org/news?news=newsitem&newsitem=302

Hrvatski prijevod Deklaracije

Globalna deklaracija za jačanje aktivnosti ljekarnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm, FFIP
Pharma Expert za edukaciju i savjetovanje

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) organizirala je prvu europsku regionalnu konferenciju u Ankari, Turska, pod imenom:«Pružanje primarne zdravstvene zaštite: Ljekarnici sljedeći korak naprijed» od 23. – 25. listopada 2019. Hrvatska je, zajedno sa predstavnicima 60-ak zemalja potpisala deklaraciju o jačem angažmanu ljekarnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Deklaracijom se obavezujemo:

 1. Podržati Astana deklaraciju o primarnoj zdravstvenoj zaštiti za postizanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja kroz visokokvalitetnu, sigurnu, sveobuhvatnu, integriranu, dostupnu, dostupnu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu za sve, u svim regijama svijeta;
 2. Pružati unaprijeđene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti angažmanom djelatnika u ljekarni i jačanjem farmaceutske prakse i znanosti;
 3. Preobraziti i unaprijediti farmaceutsko obrazovanje osiguravajući visokokvalitetne i prilagođene edukacijske programe i osposobljavanje za pružanje usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i stvoriti temelje za razvoj farmaceuta, te njihov profesionalni i znanstveni napredak;
 4. Nastaviti rješavati rastući teret nezaraznih kroničnih bolesti, osnažujući našu profesiju pružanjem usluga u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, probiru, upućivanju pacijenata drugim zdravstvenim djelatnicima, liječenju bolesti i optimizaciji liječenja kod kroničnih pacijenata
 5. Surađivati sa svim zdravstvenim radnicima u pružanju zajedničke skrbi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i izgraditi čvrste i snažne interprofesionalne zdravstvene timove;
 6. Oblikovati pružanje primarne zdravstvene zaštite primjenom inovacija i razvojem kompetencija farmaceuta uz brzo mijenjajuće digitalne zdravstvene tehnologije;
 7. Biti dostupan, pouzdan i vjerodostojan izvor medicinskih informacija za suradnike i pacijente, osnažujući ih za donošenje informiranih izbora u liječenju koji vode prema zdravlju;
 8. Igrati ključnu javnozdravstvenu ulogu pružanjem informacija temeljenih na dokazima, uklanjanjem zabluda u javnosti o cjepivima, podržavanjem nacionalnih strategija imunizacije i jačanjem procijepljenosti;
 9. Potaknuti ljekarnike da učinkovito pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu kroz opskrbu kvalitetnim lijekovima, poboljšavajući adherenciju i sigurnost pacijenata, osiguravajući racionalnu uporabu lijekova i rješavajući izazove antibiotske rezistencije promičući strategije antimikrobnog upravljanja na nacionalnom nivou;
 10. Prikupiti dokaze o utjecaju farmaceuta na poboljšanje zdravstvenih ishoda u sustavima primarne zdravstvene zaštite putem održivih profesionalnih usluga i osigurati širok pristup tim uslugama;
 11. Nastaviti podržavati sadašnje i dolazeće generacije ljekarnika, kako bismo razvili potrebne kompetencije za pružanje primarne zdravstvene zaštite i zatvorili jaz između farmaceutskog obrazovanja i prakse;
 12. Nastaviti angažirati naše dionike i zainteresirane partnere, osnaživati ​​naše regionalne i nacionalne lidere i podržavati farmaceutske politike za jačanje primarne zdravstvene zaštite, okupljanje zajednica, zemalja i organizacija zajedno da rastu i podržavaju ovu inicijativu;
 13. Biti regionalni ambasadori u zdravstvu u postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija pružanjem osnovne zaštite pacijenata i sigurnih, učinkovitih, kvalitetnih i pristupačnih osnovnih lijekova i cjepiva za sve.

Zajedno ćemo postići univerzalnu zdravstvenu zaštitu i pokrivenost, ne izostavljajući nikoga.

Nadamo se da će i ova inicijativa zaživjeti u Hrvatskoj i regiji!