SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU REGULATIVU HFD-a organizira predavanje

u utorak, 5. svibnja 2020., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:         EUROPSKI PEDIJATRIJSKI FORMULARIJ

Predavač:   mr. sc. Planinka Jakšić, mag. pharm. spec., HALMED

U predavanju će biti govora o novoj bazi na stranicama Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM), u kojoj će se objavljivati monografije najtraženijih pedijatrijskih pripravaka koje ljekarne izrađuju u nedostatku odobrenih lijekova. Prije objavljivanja monografije prolaze javnu raspravu u kojoj svatko može sudjelovati. U sakupljanju dobro poznatih (well-established) receptura sudjelovala je i Hrvatska.

Svaka monografija, uz brojne druge informacije, sadrži recepturu za izradu i postupke kontrole kakvoće pripravka, kao i popis literature o tom pripravku.

Monografije nisu obvezujuće, a ulazak u bazu je besplatan.