HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

UDRUŽENJE FARMACEUTA REGIJE ZAGREB

 

P O Z I V

Poštovane kolegice i kolege, članovi UFRZ HFD-a,

Pozivate se na redovna izbornu Skupštinu Udruženja farmaceuta regije Zagreb koja će se održati u Zagrebu, u Hrvatskom ljekarničkom domu HFD-a, u četvrtak, 15. listopada 2020. godine, s početkom u 18,00 sati.

Za Skupštinu UFRZ se predlaže slijedeći dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine
2.Izbor radnog predsjedništva
3.Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije
4.Izvješće o radu UFRZ za razdoblje: prosinac 2019. – rujan 2020.
5.Rasprava i glasovanje o izvješću pod točkom 4.
6.Razrješenje dosadašnjih članova tijela UFRZ
7.Prijedlozi novih članova tijela UFRZ
8.Glasovanje o prijedlozima pod točkom 7.
9.Program rada UFRZ za sljedeće jednogodišnje razdoblje
10.Različito

Skupština UFRZ će se održavati uz primjenu propisanih epidemioloških mjera
(odgovarajuća fizička udaljenost sudionika, ograničenje broja nazočnih u prostoru i dr.).

U slučaju bilo kakvih promjena zbog nepredvidljivih zdravstvenih okolnosti pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

Veselimo se Vašem dolasku.

Izvršni odbor UFR Zagreb HFD