Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, 3. 3. 2020.

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme za korona virusnu bolest (COVID-19)-ljekarništvo temeljem dostupnih informacija o COVID-19 bolesti i neformlanog dokumentaSvjetske zdravstvene organizacije

Tekst dokumenta na poveznici:

Ljekarništvo HZJZ