Darija Kuruc Poje je na 52. generalnoj skupštini Europskog udruženja bolničkih ljekarnika (EAHP) održanoj u Briselu, od 9. do 12. lipnja 2022. izabrana za potpredsjednicu tog međunarodnog udruženja.
https://www.eahp.eu/about-us/board

Iskrene čestitke našoj Dariji!