Prof. dr. sc. Željan Maleš je dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju i predstojnik Zavoda za farmaceutsku botaniku s Farmaceutskim botaničkim vrtom „Fran Kušan“. Prof. dr. sc. Maleš i Hrvatsko farmaceutsko društvo godinama izvrsno surađuju. Dugogodišnji je član uređivačkih odbora časopisa u izdanju HFD-a – znanstvenog Acta Pharmaceutica i stručnog Farmaceutski glasnik te je zasigurno autor s najviše objavljenih radova u tim časopisima. Za svoj rad, a posebice u okviru HFD-a, nagrađen je 2013. najvišim priznanjem Društva „Medaljom prof. dr. Julije Domac“.

 

 

  • Možete li nam ukratko prikazati svoj profesionalni razvoj od završetka srednje škole do danas?

        Nakon završetka Farmaceutsko-kozmetičke škole u Zagrebu i stjecanja zvanja farmaceutskog tehničara, položio sam prijemni ispit na  Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (FBF) Sveučilišta u Zagrebu. Zatim sam morao otići na služenje vojnog roka u Novom Sadu (obuka) i Kumboru (kod Herceg-Novog), gdje sam radio u vojnoj ljekarni te sam se susreo sa svim oblicima rada u ljekarni. Po završetku vojnog roka studirao sam na FBF-u i diplomirao za manje od 4 godine. Tijekom studiranja dobio sam dva puta Rektorovu nagradu kao odličan student. Magistarski rad iz područja analitičke kemije obranio sam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i stekao akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja farmacije. Čitav svoj radni vijek radim na FBF-u, gdje sam prošao put od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju u kojeg sam izabran 2010. godine. Najprije sam radio u Zavodu za farmakognoziju, a od 2001. godine predstojnik sam Zavoda za farmaceutsku botaniku. Bio sam član Kolegija dekanice prof. dr. sc. K. Barišić u širem sastavu (4 godine), član Znanstvenog povjerenstva (8 godina). predsjednik Povjerenstva za opća i kadrovska pitanja (4 godine), član Nastavnog povjerenstva (2 godine), predsjednik Etičkog povjerenstva (1 godinu). Od 1998. član sam Uredničkog odbora stručnog časopisa “Farmaceutski glasnik”, od 2006. član sam Redakcijskog odbora znanstvenog časopisa “Acta Pharmaceutica”, a od 2015. član sam  Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Journal of Pharmacognosy & Natural Products. Od 1988. godine znanstveno surađujem sa “Institut für Pharmazeutische Wissenschaften – Bereich Pharmakognosie der Karl-Franzens-Universität Graz”.

 

2005. godine nagrađen sam Diplomom Hrvatskog farmaceutskog društva za istaknut aktivan rad u farmaceutskoj struci. Prema sveučilišnoj studentskoj anketi provedenoj u ljetnom semestru akademske godine 2005./2006. ocijenjen sam najvišom prosječnom ocjenom za nastavnika. 2012. godine dobio sam Priznanje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  za osobni doprinos u djelovanju, razvoju i promicanju ugleda Fakulteta.  2013. godine dobio sam nagradu “Medalja prof. dr. Julije Domac”, najviše časno priznanje Hrvatskog farmaceutskog društva. Akademske godine 2013./2014. dodijeljena mi je Nagrada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za posebna postignuća u nastavnom radu. Od 1. listopada 2016. obnašam dužnost dekana Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (FBF) Sveučilišta u Zagrebu

 

 

  • Što za Vas znači pojam „farmaceut“ u profesionalnom i osobnom smislu?

Farmaceut – renesansni čovjek medicinske struke s primjenjivim znanstvenim znanjima u raznim područjima (farmaceutska tehnologija, od opće do farmaceutske kemije, od farmaceutske botanike do farmakognozije, od famakologije do kliničke farmacije) prisutan u svim fazama istraživanja i razvoja lijeka, kliničkim ispitivanjima pa sve do ljekarne. Osnovna zadaća farmaceuta je ujediniti sva znanja o lijeku, bilo da je riječ o sintetskom lijeku ili biljnom preparatu, za što svrsishodniju primjenu lijeka i uspješnu terapiju bolesti.

 

 

 

  • Zašto ste baš farmaciju odabrali za studiranje?

Tijekom školovanja su me najviše zanimali prirodni predmeti tako da sam počeo razmišljati o upisu na fakultet na kojem ću moći proširiti znanja osobito iz kemije i biologije. Osim toga farmacija me je privukla, jer su farmaceuti stručnjaci bez kojih je nezamisliva zdravstvena služba. Kroz svoj posao oni uvijek pomažu ljudima.

 

 

  • Što pamtite kao najljepše iz studentskih dana na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu?

Pamtim predivne kolegice i kolege, naša druženja, učenje, polaganje ispita. Imao sam odlične profesore, koje smo poštovali i kao nastavnike i kao osobe. Tada nisam ni slutio da ću jednog dana i ja biti profesor na Fakultetu. Studentski dani su mi ostali u najljepšem sjećanju, a s mnogim kolegama i kolegicama sam i danas u kontaktu.

 

 

  • Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli kao farmaceut?

        Prenošenje znanja studentima veliki je izazov. I svaka nova generacija studenata za mene je novi izazov. Znanstveno-istraživački rad je i više od izazova. Dakle, u našoj struci izazovima nema kraja bez obzira u kojem dijelu struke radite.

 

 

  • Kakav je doprinos farmaceuta u zdravstvenom sustavu i zajednici općenito?

Zdravstveni sustav se često promatra iz globalne perspektive, a kao takav je trom. Ono što ga mijenja i čini boljim su pojedinci, a veliki udio tome daju farmaceuti. Radeći kao zdravstveni djelatnici pomažu pacijentima.  Osobni pristup pacijentu je garancija uspjeha sustava.

 

 

  • Koja je „receptura“ bila zaslužna za profesionalni i osobni uspjeh farmaceuta u Vašem slučaju?

Ambicioznost, upornost, želja za proširivanjem znanja, predanost poslu koji obavljam.

 

 

  • Što biste poručili mladim naraštajima, koji su tek upisali farmaciju?

Upisali ste vrlo dinamičan, multidisciplinaran i zanimljiv Fakultet u kojem ćete sigurno pronaći puno predmeta koji će vas zanimati. Ponekad će Vam možda biti teško, ali budite uporni i strpljivi. Gledajte hrabro naprijed. Jednoga dana i vi ćete biti dio ove predivne struke.

 

 

  • Želite li još nešto posebno istaknuti, a da Vas nismo pitali?

Ponosan sam što sam dio farmaceutske struke, koja zahtijeva cjeloživotno učenje. Biti farmaceut je i zahtjevno i izazovno.