SEKCIJA ZA ANALITIKU LIJEKOVA organizira  predavanje u
četvrtak, 21. ožujka 2024., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Naslov predavanja:
Mjerna nesigurnost-kratak uvid u pristup OMCL-a

Predavač:
Božena Marković, mag.ing.bioproc., univ.spec. oecoing. HALMED, viši stručni savjetnik-specijalist II u OMCL-u

Procjena mjerne nesigurnosti jedna je od najzahtjevnijih mjera osiguravanja valjanosti rezultata koje se provode u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova-OMCL-u. Ovim predavanjem prikazat će se na koji način i kada OMCL provodi procjenu mjerne nesigurnosti s obzirom na moguće različite pristupe i složenost samog postupka procjene. Također, predavanjem će biti obuhvaćeno i pravilo odlučivanja koje se primjenjuje u OMCL-u prilikom donošenja odluke o sukladnosti ispitivanog uzorka s zahtjevom kakvoće, s osvrtom na mjernu nesigurnost.

Premda je predavanje prvenstveno zanimljivo osobama zaposlenima na području kakvoće lijekova koji podliježu davanju odobrenja, ljekarnicima i magistrima farmacije koji se bave galenskim i magistralnim izradama i provjerama kakvoće pripravaka bit će zanimljivo vidjeti jedan važan i nedovoljno naglašen dio koji ulazi u procjenu kakvoće.