Godišnja skupština Hrvatskog farmaceutskog društva održana je u dvorani HFD-a, Masarykova 2, Zagreb, u petak 10. prosinca 2021. s početkom u 12 sati.

Uz godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće te planove za sljedeću godinu na Skupštini su dodijeljene 22 nagrade istaknutim članovima Društva. Dobitnici su:

„Medalja Prof. dr. Julije Domac“                         

Mr. sc. DARKO TAKAČ, mag. pharm. spec.

 

„Priznanje Mr. ph. Antun Karlovac“

MATE PORTOLAN,  mag. pharm., (2020.)

MIRJANA PTIČAR CANJUGA, mag. pharm. spec. kliničke farm., (2020.)

KATARINA FEHIR ŠOLA, mag. pharm. univ., (2021.)

MARTINA ŠEPETAVC, mag. pharm., (2021.)

 

„Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu“

MIRJANA MARCHIOTTI, mag. pharm., (2020.)

JERKO JAKŠIĆ, mag. pharm., (2021.)

 

„Diploma HFD-a“

MARIJA BAGOVIĆ LUČIĆ, mag. pharm.

Dr. sc. JOSIPA BUKIĆ, mag. pharm.

ANA JUNKOVIĆ, mag. pharm. spec.

IVANA JURIČIĆ BOIĆ, mag. pharm.

ANDREJA KNEŽEVIĆ, mag. pharm.

Mr. sc. MARINA KUKALJ BANOVIĆ, mag. pharm. spec.

Dr. sc. IVICA MALNAR, mag. pharm.

Dr. sc. IVANA MARINOVIĆ, mag. pharm. spec. klin. farm.

Dr. sc. STRIBOR MARKOVIĆ, mag. pharm., mag. med. biochem.

MARINA MARUŠIĆ FOJS, mag. pharm.

ZVEZDANA PETROVIĆ, mag. pharm., univ. spec. oec.

IVNA RUDAN, mag. pharm.

Dr. sc. DORIS RUŠIĆ, mag. pharm.

ANITA ŠIMIĆ, mag. pharm.

TANJA VRUČINA KLARIĆ, mag. pharm.

Nagrađenima srdačno čestitamo!