U nastavku je popis dobitnika nagrada Hrvatskog farmaceutskog društva u periodu od 2003. godine.

 

 

POPIS NAGRAĐENIH ČLANOVA HFD-a

od 2003. godine

 

DOBITNICI “Medalje prof. dr. JULIJE DOMAC”

 

2003.     mr. sc. Ivan Grgić, mag. pharm.  

2005.     doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.

2007.     mr. sc. Vjera Haberle, mag. pharm.                           

2008.     prof. dr. sc. Zdenka Kalođera, mag. pharm.

2009.     Laila Stefanini Orešić, mag. pharm. spec.

2010.     prof. dr. sc. Milena Jadrijević Mladar Takač, mag. pharm.

2011.     mr. sc. Ivana Starešinić-Šernhorst, mag. pharm. spec.

2012.     Jasminka Krznar, mag. pharm. spec.

2013.     prof. dr. sc. Željan Maleš, mag. pharm.

2015.     prof. dr. sc. Branka Zorc, mag. pharm.

2016.    prof. dr. sc. Svjetlana Luterotti, mag. pharm.

2017.    prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm.

2018.    prof.dr.sc. SANDA VLADIMIR-KNEŽEVIĆ, mag. pharm.

2019.    izv. prof. dr. sc. SINIŠA TOMIĆ, mag. med. biokem.

2021.   mr. sc. Darko Takač, mag. pharm. spec.

 

 

DOBITNICI “Priznanja mag. pharm. ANTUN KARLOVAC”

 

2003.    Anđelka Solarić, mag. pharm.

             mr. sc. Jadranka Balenović, mag. pharm.

             mr. sc. Darko Takač, mag. pharm. spec.

2005.    Aleksandra Grundler, mag. pharm.

             Jasna Krznar, mag. pharm. spec.

             Melita Petrović, mag. pharm.

2007.    Mr. sc. Verona Sučić, mag. pharm.    

             Ines Buhač, mag. pharm.

2008.    Željka Ferenčak- Barlović, mag. pharm.

2009.    Lajla Bencarić, mag. pharm.

2010.    Dunja Bašić, mag. pharm.

2011.    Vlasta Begović-Dolinić, mag. pharm.

2012.    Zlatko Mihić, mag. pharm. ()

2013.    Renata Glavina, mag. pharm.

2014.    Slavica Mrljak, mag. pharm.

2015     Anica Baturina, mag. pharm.

2016.    Ksenija Plantak, mag. pharm.

2017.    dr. sc. Asja Smolčić Bubalo, mag. pharm.

2018.    prof. dr. sc. VESNA PAVLICA, mag. pharm.

2019.   doc. dr. sc. ARIJANA MEŠTROVIĆ, mag. pharm

2020.  Mate Portolan, mag. pharm

2020.  Mirjana Ptičar Canjuga, mag. pharm. spec. kliničke farm.

2021.  dr. sc. Katarina Fehir Šola, mag. pharm. univ.

2021.  Martina Šepetavc, mag. pharm.

 

 

DOBITNICI “Priznanja za promicanje farmacije u gospodarstvu”

 

2015.    Ivo Usmijani, mag. pharm. spec. tehnol.

2016.    Hrvoje Kolarić, mag. pharm., MBA

2017.    mr. sc. Radwan Joukhadar, mag. pharm.

2019.    Vlasta Pojatina, mag. pfarm.

2020.   Mirjana Marchiotti, mag. pharm.

2021.   Jerko Jakšić, mag. pharm.

 

 

Dobitnici ”DIPLOME HFD-A”

 

2003.     

Vesna  Bačić Vrca

Dunja Bašić

Vlasta Begović Dolinić

Rada Benceković

Renata Broz Malić

Ines Buhač

Franjka Colnago                      

Tihomir Delonga                     

Adela Drenski

Sanda Ehrlich Lipej    

Aleksandra Grundler

Eva Hardi

Nada Jambrek

Dragica Jedvaj

Vladimir Klobučar

Višnja Kopecki

Jasminka Krznar

Biserka Kušević          

Davorka Miletić

Vesna Pavlica

Melita Petrović              

Mate Portolan                                                  

Zvonimir Ružić             

Ljubica Slišković

Drenka Škugor                                                                                   

Marija Vargec                           

Nenad Vuletić                                                                                                                                     

 

2005.     

Jasna Arapović                                                

Biserka Cetina Čižmek                                  

Maja Čebulc                                                                  

Anica Denona                                                  

Željka Ferenčak                       

Jelena Filipović-Grčić            

Nada Gregurek                        

Šandor Horvat

Vesna Koščak

Svjetlana Luterotti

Željan Maleš

Mirjana Marchiotti

Margita Mazzi

Slavica Mrzljak

Marina Novak

Ranko Antun Pezelj

Branka Pivac

Mirna Stjepčević                                                         

Silva Šeremet

Vanda Vičević

Sanda Vladimir-Knežević

Branka Zorc

 

2007.

Renata Glavina

Bruna Jezidžić

Maja Ljubić Bernašek

Vlatko Mijakovski

Dorotea Pernjak

Katica Vugrinčić Tomičić

 

2009.    

Slavka Blaško                                                  

Vera Crkvenčić                                                                                   

Smiljko Deranja

Lidija Dimitrovski                                                        

Katarina Fehir Šola                                                    

Elizabeta Marok Grilec                                              

Vedrana Kuzmić Vrbanović                         

Božica Lukačić

Ivana Petrić

Mirjana Ptičar Canjuga

Mirjana Smok

Zvonimir Strapač

Marina Šinko

Darko Škugor

Stjepan Talan

Siniša Tomić

Vesna Žaja

 

2011.    

Mila Bucalić                                                                                          

Ana Crnković                                                               

Marjeta Dukarić Kurtić                                              

Lidija Gajski                                                                  

Carmen Junačko                                                        

Tihana Kosovec Hadviger                                       

Miroslav Kota

Martina Kranjec

Aleksandra Lončar

Marijana Lovrić

Arijana Meštrović

Vlasta Pojatina

Mirna Radošević

Milica Skračić

Asja Smolčić Bubalo

Vesna Žinić

 

2013.       

Kristina Bljajić

Tatjana Buhač

Davorka Draganjac

Zdenka Draženović

Anita Filipović-Sučić

Anita Galić

Tihana Govorčinović

Željka Macner Majcan

Ivan Pepić

Miranda Sertić

Ksenija Sokol

Vesna Todorić Kovačević

Ana Toplak

Jasminka Vugec Mihok

 

2015.

Dahna Arbanas

Slaven Falamić

Ana Ljahnicky

Adrijana Ilić Martinac

Igor Kalčić

Darija Kuruc

Darija Kovačević

Iva Mrazovac

Gordana Rako

Maja Rastović Vudrag

Zrinka Srkoč

Renata Žakman-Tomić

 

2017.

Sanja Antolović Gavrić

Lidija Bach-Rojecky

Mirza Bojić

Ljubica Frančić Pranjković

Ana Galić Skoko

Ljiljana Kapelari Miloglav

Maja Koroman

Ivan Kosalec

Vera Kovač

Neda Kovačić

Liljana Krčelić

Marko Letić

Maja Lovrek Romčević

Jasmina Lovrić

Maja Ortner Hadžiabdić

Dragica Radin

Ivanka Sekošan

Marko Skelin

Martina Šepetavc

Vesna Todorovac

Petra Turčić

Renata Zelić

 

2019.

Aurora Antolović-Amidžić

Biljana Blažeković

Jasminka Drašković-Erceg

Margita Držaić

Irena Grahovac

Eugen Javor

Planinka Jakšić

Anja Kos Petrak

Ingrid Kummer

Renata Lucijanić

Alica Miler

Jasna Pešec

Gordana Pivčević

Mirela Rizvić

Ana Skupnjak

Maja Tabak Slošić

Alena Tatarević

Olgica Velkovski

 

2021.

Marija Bagović Lučić, mag. pharm.

dr. sc. Josipa Bukić, mag. pharm.

Ana Junković, mag. pharm. spec.

Ivana Juričić Boić, mag. pharm.

Andreja Knežević, mag. pharm.

mr. sc. Marina Kukalj Banović, mag. pharm. spec.

dr. sc. Ivica Malnar, mag. pharm.

dr. sc. Ivana Marinović, mag. pharm. spec. klin. farm.

dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm., mag. med. biochem.

Marina Marušić Fojs, mag. pharm.

Zvezdana Petrović, mag. pharm., univ. spec. oec.

Ivna Rudan, mag. pharm.

dr. sc. Doris Rušić, mag. pharm.

Anita Šimić, mag. pharm.

Tanja Vručina Klarić, mag. pharm.

 

ZAHVALNICE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U UREDU DRUŠTVA

2013. Nejma Marinović

2017. mr. sc. Marina Carević, mag. oec.