SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU HFD-a organizira  predavanje u

srijedu, 18. svibnja 2022. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:              PROŠIRENA FARMACEUTSKA EKVIVALENCIJA: TEORIJA I PRAKSA

Predavači:     Silvia Kamhi Saršon, dipl. san. ing., JGL d.d., Istraživanje i razvoj

Andrea Roje, mag. pharm., JGL d.d., Istraživanje i razvoj