SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA organizira  predavanje u

utorak, 24. svibnja 2022. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:           TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LIJEČENJU ALZHEIMEROVE BOLESTI

Predavač:        dr. sc. Ana Babić Perhoč, mag. pharm., Sveučilište u Zagrebu Medicinski

fakultet, Zavod za farmakologiju