SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA organizira  predavanje u
utorak, 24. listopada 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.
Tema:
FARMACIJA GRADI ODRŽIVU BUDUĆNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE –
OSVRT NA 81. KONGRES FIP-a
Predavač:
izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić, mag. pharm., Zavod za analitiku i kontrolu
lijekova, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet