Od početka epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19 Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zajedno s Europskom agencijom za lijekove (EMA) i drugim nacionalnim agencijama za lijekove u Europskoj uniji intenzivno provodi aktivnosti u cilju zaštite građana EU-a. Kao dio Mreže nacionalnih agencija za lijekove (HMA) i EU regulatorne mreže lijekova, HALMED kontinuirano pruža podršku razvoju i odobravanju sigurnih i djelotvornih lijekova i cjepiva protiv bolesti COVID-19, kao i osiguravanju opskrbe tržišta drugim potrebnim terapijama.

Tijekom čitavog trajanja pandemije, nacionalne agencije za lijekove zajedno s EMA-om provode potrebne mjere u cilju zaštite zdravlja građana EU-a kroz ekspertizu svojih stručnjaka, razmjenom novih saznanja te koordiniranim postupanjem.

Informacije o mjerama i aktivnostima koje članice tijela HMA provode u borbi protiv bolesti COVID-19 dostupne su na  i na internetskoj stranici EMA-e.

Informacije o ulozi koju HMA i nacionalne agencije za lijekove kao njene članice obavljaju zajedno s EMA-om dostupne su na društvenim medijima pod oznakom #MedicinesAgenciesAgainstCorona te na Twitter profilu EMA-e i Facebook profilu Hrvatskog farmaceutskog društva.

Jednako tako, sve informacije i obavijesti iz djelokruga rada HALMED-a vezane uz epidemijsko i pandemijsko širenje bolesti COVID-19 dostupne su na internetskoj stranici HALMED-a u rubrici COVID-19, odnosno ovdje.