Znanstveni časopis Acta Pharmaceutica, kojeg izdaje Hrvatsko farmaceutsko društvo, ostvario je novi faktor odjeka (Impact Factor, IF) za 2018. od 1,405 (JCR, Clarivate Analytics). Stalan je rast utjecaja časopisa Acta Pharmaceutica na metričkoj ljestvici časopisa kao i u svjetskoj znanstvenoj zajednici!

Čestitamo urednicima i cijelom uređivačkom timu!