Sekcija za bolničko ljekarništvo HFD-a
organizira sekcijsko predavanje online

Što danas znamo o cjepivu protiv COVID-19?

 u četvrtak, 17. prosinca 2020. u 17 sati

Predavač: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med. spec. kliničke farmakologije, Klinički bolnički centar Osijek
Predavanje je prvenstveno namijenjeno bolničkim farmaceutima a mogu se prijaviti i drugi zainteresirani kolege.

 

Sudjelovanje je besplatno, a webinar će se bodovati sukladno Pravilniku Hrvatske ljekarničke komore.

Registracija na poveznici:

https://moodle.farmaceut.org/course/view.php?id=10