Vlade RH prihvatila je i potpisivanje Izjave o suradnji u području umjetne inteligencije (Artificial Intelligence AI) u EU. Deklaracija o suradnji u genomici temelji se na postojećim nacionalnim (i regionalnim) personaliziranim medicinskim inicijativama među državama članicama Europske unije te Europskoga gospodarskog prostora, ostvarujući koristi prekograničnog dohvaćanja i dijeljenja genomskih i ostalih zdravstvenih podataka radi poboljšanja zdravstvenih ishoda građana Europe…

 

Vlada Republike Hrvatske posljednjih je dana donijela odluke o pristupanju Hrvatske dvjema značajnim procesima suradnje u digitalnom gospodarstvu. Na 106. sjednici, održanoj 12. srpnja, prihvatila je Deklaraciju o suradnji prema dohvaćanju najmanje jednog milijuna sekvenciranih genoma u Europskoj uniji do 2022. godine. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva ovlašten je da u ime Republike Hrvatske potpiše Deklaraciju o suradnji

Vlade RH prihvatila je i potpisivanje Izjave o suradnji u području umjetne inteligencije (Artificial Intelligence AI) u EU. Izjavu je na neformalnom sastanku Vijeća za konkurentnost Europske unije u Beču 16. srpnja potpisao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.
Personalizirana medicina

Deklaracija o suradnji u genomici temelji se na postojećim nacionalnim (i regionalnim) personaliziranim medicinskim inicijativama među državama članicama Europske unije te Europskoga gospodarskog prostora, ostvarujući koristi prekograničnog dohvaćanja i dijeljenja genomskih i ostalih zdravstvenih podataka radi poboljšanja zdravstvenih ishoda građana Europe.
Deklaracija predstavlja okvir suradnje koja, između ostalog, uključuje nastavak postojećih inicijativa o genomici i personaliziranoj medicini kako bi se osigurao raspodijeljen, ovlašten i siguran pristup nacionalnim i regionalnim bankama genskih podataka i ostalim podatcima relevantnim za unaprjeđenje istraživanja o personaliziranoj medicini, razvoj sigurne infrastrukture i alata koji će omogućiti prekogranično dijeljenje ili analizu genskih i ostalih skupova podataka iz više europskih zemalja, jačanje suradnje u provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, posebice gdje se on tiče sekundarne uporabe osobnih podataka koji se tiču zdravlja.
Personalizirana medicina koristi se podacima temeljenim na novim tehnologijama kako bi se bolje razumjele individualne karakteristike svake pojedine osobe i omogućilo odgovarajuće liječenje prilagođeno upravo tom pojedincu. Uporabom genomskih podataka, liječnici i znanstvenici mogu bolje razumjeti bolesti, bolje ih predvidjeti, spriječiti, dijagnosticirati i u konačnici provesti liječenje. Sekvenciranjem, odnosno očitavanje barem milijun genoma u konačnici će pomoći u postavljanju temelja za razvijanje referentne mape svih ljudskih genoma u cilju analiziranja ljudskog tkiva i organa putem najnovijih metodologija te uspoređivanja i razumijevanja promjena tijekom bolesti. Takve koordinirane aktivnosti u tom području mogu donijeti dobrobit za građane u zdravstvenim sustavima Europske unije, čime bi se omogućilo rješavanje većih zdravstvenih izazova poput malignih i kardiovaskularnih bolesti, epidemije zaraznih ili rijetkih bolesti.

 

Do kraja godine plan o umjetnoj inteligenciji

Kada je u pitanju europska suradnja na području umjetne inteligencije, Europska komisija je 10. travnja 2018. godine u Bruxellesu organizirala Drugi digitalni dan, konferenciju koja je okupila predstavnike Europske komisije, država članica i ostalih dionika u raspravi o utjecaju razvoja digitalnih tehnologija na budućnost Europe. U okviru održane konferencije države članice i Norveška potpisale su, između ostalih, Izjavu o suradnji u području umjetne inteligencije.
Time su se obvezale surađivati na sveobuhvatnom i integriranom europskom pristupu umjetnoj inteligenciji te su se usuglasile oko poticanja europskih tehnologija i industrijskih kapaciteta u umjetnoj inteligenciji, uključujući bolji pristup podacima javnog sektora.
Europska komisija, nastavno na poziv Europskog vijeća, planira do kraja godine u suradnji s državama članicama donošenje koordiniranog plana o umjetnoj inteligenciji.