Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) utemeljilo je 1955. nagradu »Medalja prof. dr. Julije Domac« kao uspomenu na život i djelo velikana hrvatske farmacije prof. dr. Julija Domca.

 

Pravilnik o dodjeli nagrade

“Medalja prof. dr. Julije Domac”

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) utemeljilo je 1955. nagradu “Medalja prof. dr. Julije Domac” kao uspomenu na život i djelo velikana hrvatske farmacije prof. dr. Julija Domca.

Članak 1.

“Medalja prof. dr. Julije Domac” dodjeljuje se kao znak počasti farmaceutima, članovima HFD-a, koji su postigli takve uspjehe u znanstvenom, stručnom i društvenom radu u farmaciji da su zapaženo podigli ugled struke.

Članak 2.

“Medalja prof. dr. Julije Domac” najviše je časno priznanje HFD-a i znak zahvalnosti istaknutim članovima. Dodjeljuje se povremeno, a najviše jedna godišnje.

Članak 3.

Kandidata za dodjelu Medalje imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 4.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva.

Članak 5.

Nagrada “Medalja prof. dr. Julije Domac” dodjeljuje se na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 6.

Nagrada “Medalja prof. dr. Julije Domac” može pojedincu biti dodijeljena  samo jedanput.

Članak 7.

Ako nitko nije predložen, odnosno ako kandidat nije stekao uvjete za dodjelu nagrade, Medalja se ne dodjeljuje u toj natječajnoj godini.

Članak 8.

Imena članova odlikovanih “Medaljom prof. dr. Julije Domac” istaknuta su na vidnom mjestu u prostorijama HFD-a.