Hrvatsko farmaceutsko društvo daje posebna priznanja i nagrade za aktivan rad i izniman doprinos ljekarničkoj struci.

 

Medalja “Dr. Julije Domac”

Dodjeljuje se u znak priznanja za izvanredna postignuća u znanstvenom, stručnom i društvenom radu, jedna na godinu, utemeljena 1955.

 

Nagrada “Mr. Ph. Antun Karlovac”

Dodjeljuje se u znak priznanja za posebni doprinos ljekarničkoj praksi, jedna na godinu, utemeljena 1958.

 

Diploma HFD-a

Dodjeljuje se u znak priznanja za istaknute aktivnosti članova u sekcijama ili ograncima, nekoliko na godinu.