Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) dodjelom diploma nagra­đuje svoje članove za istaknut stučan i aktivan rad u struci.

Pravilnik o dodjeli Diplome

Hrvatskog farmaceutskog društva

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) dodjelom Diplome, utemeljene 1972., potiče svoje članove na djelatan društveni život u struci.

Članak 1.

Diploma HFD-a ugledno je priznanje za rad i potvrđivanje pred javnošću farmaceutske struke, a dodjeljuje se za uspješan višegodišnji rad u sekcijama, udruženjima, komisijama ili odborima HFD-a. Godišnje se može dodijeliti više Diploma.

Članak 2.

Kandidate za dodjelu Diplome imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 3.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva

Članak 4.

Diploma se dodjeljuje na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 5.

Diploma HFD-a može pojedincu biti dodijeljena samo jedanput.