Hrvatsko farmaceutsko društvo utemeljilo je 2015. nagradu “Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” kao godišnju nagradu magistru/i farmacije koji u gospodarstvu promiče principe izvrsnog i odgovornog poslovanja.

 

 

Pravilnik o dodjeli
“Priznanja za promicanje farmacije u gospodarstvu”

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekst HFD) utemeljilo je 2015. “Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu”, kao godišnju nagradu magistru farmacije koji u gospodarstvu promiče principe izvrsnog i odgovornog poslovanja.

Članak 1.
“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” dodjeljuje se kao znak počasti magistrima farmacije, članovima HFD-a, koji su postigli takve uspjehe u   gospodarskom, stručnom i društvenom radu u farmaciji da su zapaženo podigli ugled struke.

Članak 2.
“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” časno je priznanje HFD-a za promicanje farmacije putem iznimnih postignuća u gospodarstvu. Dodjeljuje se povremeno, a najviše jedna godišnje.

Članak 3.
Kandidata za dodjelu Priznanja imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 4.
Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva.

Članak 5.
“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” dodjeljuje se na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 6.
“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” može pojedincu biti dodjeljena samo jedanput.

Članak 7.
Ako nitko nije predložen, odnosno ako kandidat nije stekao uvjete za dodjelu nagrade, Priznanje se ne dodjeljuje u toj natječajnoj godini.