I – Pravilnik o dodjeli nagrade “Medalja prof. dr. Julije Domac”
II – Pravilnik o dodjeli nagrade “Mr. ph. Antun Karlovac”
III – Pravilnik o dodjeli “Priznanja za promicanje farmacije u gospodarstvu”
IV – Pravilnik o dodjeli Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva

Farmaceutski glasnik, 73, 6/2017

PRAVILNICI O NAGRADAMA

HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA

I

Pravilnik o dodjeli nagrade

“Medalja prof. dr. Julije Domac”

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) utemeljilo je 1955. nagradu “Medalja prof. dr. Julije Domac” kao uspomenu na život i djelo velikana hrvatske farmacije prof. dr. Julija Domca.

Članak 1.

“Medalja prof. dr. Julije Domac” dodjeljuje se kao znak počasti farmaceutima, članovima HFD-a, koji su postigli takve uspjehe u znanstvenom, stručnom i društvenom radu u farmaciji da su zapaženo podigli ugled struke.

Članak 2.

“Medalja prof. dr. Julije Domac” najviše je časno priznanje HFD-a i znak zahvalnosti istaknutim članovima. Dodjeljuje se povremeno, a najviše jedna godišnje.

Članak 3.

Kandidata za dodjelu Medalje imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 4.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva.

Članak 5.

Nagrada “Medalja prof. dr. Julije Domac” dodjeljuje se na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 6.

Nagrada “Medalja prof. dr. Julije Domac” može pojedincu biti dodijeljena  samo jedanput.

Članak 7.

Ako nitko nije predložen, odnosno ako kandidat nije stekao uvjete za dodjelu nagrade, Medalja se ne dodjeljuje u toj natječajnoj godini.

Članak 8.

Imena članova odlikovanih “Medaljom prof. dr. Julije Domac” istaknuta su na vidnom mjestu u prostorijama HFD-a.

II

Pravilnik o dodjeli nagrade

“Mr. ph. Antun Karlovac”

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) utemeljilo je 1969. nagradu “Mr. ph. Antun Karlovac” da bi se očuvala uspomena na mr. ph. Antuna Karlovca, koji je svojim praktičnim radom dao izniman doprinos razvitku i usavršavanju farmaceutske struke.

Članak 1.

Nagradom “Mr. ph. Antun Karlovac” nagrađuju se članovi HFD-a, koji su svojim radom znatno unaprijedili farmaceutski stručni rad.

Članak 2.

Nagrada “Mr. ph. Antun Karlovac” časno je pisano priznanje*, a dodjeljuje se u pravilu jedna godišnje.

Članak 3.

Kandidata za dodjelu nagrade “Mr. ph. Antun Karlovac” imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 4.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva

Članak 5.

Nagrada “Mr. ph. Antun Karlovac” u obliku pisanog priznanja dodjeljuje se na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 6.

Nagrada “Mr. ph. Antun Karlovac” može pojedincu biti dodijeljena samo jedanput.

Članak 7.

Ako nitko nije predložen, odnosno ako kandidat nije stekao uvjete, nagrada se ne dodjeljuje u toj natječajnoj godini.

_______________________________________

*  Do sredine osamdesetih godina nagrada je bila novčana i isplaćivala se iz Fonda Mr. ph. A. Karlovac.

III

Pravilnik o dodjeli nagrade

“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu”

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekst HFD) utemeljilo je 2015. nagradu “Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” kao godišnju nagradu magistru farmacije koji u gospodarstvu promiče načela izvrsnog i odgovornog poslovanja.

Članak 1.

“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” dodjeljuje se kao znak počasti magistrima farmacije, članovima HFD-a, koji su postigli takve uspjehe u   gospodarskom, stručnom i društvenom radu u farmaciji da su zapaženo podigli ugled struke.

Članak 2.

“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” časno je priznanje HFD-a za promicanje farmacije putem iznimnih postignuća u gospodarstvu. Dodjeljuje se povremeno, a najviše jedno godišnje.

Članak 3.

Kandidata za dodjelu Priznanja imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 4.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva.

Članak 5.

“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” dodjeljuje se na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 6.

“Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu” može pojedincu biti dodjeljeno samo jedanput.

Članak 7.

Ako nitko nije predložen, odnosno ako kandidat nije stekao uvjete za dodjelu nagrade, Priznanje se ne dodjeljuje u toj natječajnoj godini.

IV

Pravilnik o dodjeli

Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva

Hrvatsko farmaceutsko društvo (u daljnjem tekstu HFD) dodjelom Diplome, utemeljene 1972., potiče svoje članove za istaknut stručni i aktivan rad u struci.

Članak 1.

Diploma HFD-a ugledno je priznanje za rad i potvrđivanje pred javnošću farmaceutske struke, a dodjeljuje se za uspješan višegodišnji rad u sekcijama, udruženjima, komisijama ili odborima HFD-a. Godišnje se može dodijeliti više Diploma.

Članak 2.

Kandidate za dodjelu Diplome imaju pravo predlagati udruženja i sekcije HFD-a te urednički odbori časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik. Obrazloženi prijedlog podnosi se Povjerenstvu za nagrade HFD-a, na temelju poziva i roka objavljenog u časopisu Farmaceutski glasnik. Prijedloge valja slati na adresu ureda HFD-a, s naznakom “za Povjerenstvo za nagrade HFD-a”. Nedovoljno obrazloženi prijedlozi u odnosu na članak 1. ovog Pravilnika, ne uzimaju se u obzir.

Članak 3.

Upravni odbor HFD-a imenuje Povjerenstvo za nagrade HFD-a. Povjerenstvo je dužno dati mišljenje o pristiglim prijedlozima Upravnom odboru HFD-a u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga. Konačnu odluku donosi Upravni odbor HFD-a na temelju mišljenja Povjerenstva

Članak 4.

Diploma se dodjeljuje na godišnjoj skupštini HFD-a.

Članak 5.

Diploma HFD-a može pojedincu biti dodijeljena samo jedanput.