HZZO – Pravilno izdavanje svih lijekova, s posebnim naglaskom na lijekove azitromicin i klorokin

Prema naputku  HZZO-a i Ministarstva zdravstva podsjećamo na obvezu pridržavanja važećih propisa i pravila prilikom izdavanja lijekova koji se ne smiju izdati bez ispravnog recepta, neovisno o tome radi li se o „privatnom“ receptu ili receptu na teret HZZO-a. Na receptu mora biti jasno naznačeno kome se lijek propisuje, za koju dijagnozu i koji je liječnik propisao lijek. Navedeno se odnosi na sve lijekove, a ovom prilikom se upozorenje o postupanju izdaje s posebnim naglaskom na lijekove klorokin i azitromicin. HZZO naglašava da u ovoj izvanrednoj situaciji neće tolerirati postupanje ugovornih subjekata koje nije u skladu s propisima i pravilima struke.

Naime, od početka epidemije COVID-19 virusa, lijek klorokin se počeo  propisivati na recept upisivanjem indikacija (MKB šifri) koje nisu bile uobičajene u razdoblju prije pojave epidemije COVID-19 virusa. Lijek klorokin je registriran na osnovnoj listi lijekova HZZO-a pod generičkim imenom klorokin i isti se nabavlja putem interventnog uvoza. Liječnici su ga propisivali na teret fonda u iznimnim situacijama za liječenje reumatoidnog artritisa, lupusa i nekih drugih autoimunih bolesti. Za vrijeme epidemije COVID-19 virusom uočeno je da se prilikom propisivanja klorokina koriste šifre koje inače nisu uobičajene npr. liječenje malarije, druge parazitoze, šifra Z57 (profesionalna izloženost rizičnim čimbenicima na radnome mjestu ).

Prema naputku HZZO-a dostavljamo uvjete pod kojima se lijekovi klorokin i azitromicin mogu izdavati na teret fonda:

  • klorokin – izdaje se samo jedna kutija po receptu,
  • klorokin  – izdaje se samo na šifru koja se odnosi na liječenje autoimune bolesti,
  • azitromicin – maksimalna količina koja se može izdati je dvije kutije po osobi.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva je najavio ozbiljne sankcije za prekršitelje ove mjere.

HZZO – Dozvola za iznimnim postupkom kod izdavanja lijekova

Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusa HZZO je iznimno dao dozvolu ljekarnama da, u slučaju da lijek koji je propisan na recept ne mogu nabaviti zbog opravdanog razloga, zamjene propisano pakiranje lijeka iste doze s istovrsnim lijekom koji je dostupan odmah pri prvom dolasku pacijenta u ljekarnu. Na taj način bi se smanjio pritisak na cjelokupan lanac dostave do izdavanja lijekova, a pacijentima bi se omogućilo smanjenje dodatnih i ponavljanih socijalnih kontakata u zajednici.

Ugovornim ljekarnama se iznimno dozvoljava izdavanje zamjenskog istovrsnog lijeka od onog koji je propisan na recept HZZO-a u istoj pojedinačnoj dozi, ali samo ako propisanog lijeka ili cjenovno povoljnijeg lijeka nema.

Bez zahtjeva za propisivanjem novog recepta, ovom odlukom HZZO-a iznimno se u ljekarni može:

  • izdati prvi sljedeći istovrsni dostupni lijek po cijeni osnovne liste lijekova bez da se razlika naplaćuje od osigurane osobe (npr. propisani lijek u pakiranju 30×2 mg s cijenom 18.40 kn nije dostupan, ljekarnik može izdati isti generički lijek u istom pakiranju s istom dozom, ali s višom cijenom koja je npr. 18,60 kn) ili s dopunske liste lijekova s odgovarajućim sudjelovanjem osigurane osobe,
  • izdati prvo slično pakiranje istovrsnog lijeka u istoj dozi (npr. ako je umjesto propisanog pakiranja 28×2 mg dostupno samo pakiranje 30×2 mg),
  • izdati umjesto jednog velikog pakiranja, 2 mala pakiranja lijeka s istom dozom istovrsnog lijeka (npr. umjesto propisanog pakiranja 60×1 mg, iznimno je dozvoljeno izdati dva manja pakiranja, odnosno 2 kutije lijeka u pakiranju 30×1 mg).

Ljekarne prilikom izdavanja lijeka moraju navesti točnu ATK šifru onog pakiranja lijeka koji je izdan kao zamjenski lijek s važeće osnovne ili dopunske liste lijekova.

Dozvola za iznimnim postupanjem daje se na razdoblje od 30 dana, nakon čega će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, staviti van snage ili produljiti.

Dopis HZZO sa svim detaljima možete pogledati ovdje.

Kako je ljekarnički segment u potpunosti digitaliziran, HZZO retrogradno uvijek može provjeriti kojeg lijeka u stvarnosti nije bilo, koji su lijekovi u pojedinoj ljekarni naručivani te način na koji su lijekovi izdavani. Stoga dodatno naglašavamo da se kod izdavanja lijekova pridržavate pravila struke, poštujući i dalje odredbe Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u ostalim dijelovima koji ostaju na snazi kako u slučajevima retrogradne kontrole ne bi imali problema.

HZZO – Dopuštenje za isporuku lijekova za liječenje hemofilije za dva mjeseca

Vezano uz novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu infekcijom COVID-19 imajući u vidu preporuke o potrebama smanjenja socijalnih kontakata, HZZO je omogućio izdavanje lijekova za kućno liječenje hemofilije za dvomjesečne potrebe (travanj i svibanj). Na ovaj način se omogućuje da pacijenti umjesto za mjesec dana liječenja, pri jednom podizanu lijeka dobiju terapiju potrebnu za liječenja kroz dva mjeseca (travanj i svibanj), odnosno smanjuje se pritisak na cjelokupan lanac dostave do izdavanja lijekova, a pacijentima se omogućuje smanjenje dodatnih i ponavljanih socijalnih kontakata u zajednici.

HZZO u svom dopisu navodi i točnu proceduru isporuke lijekova pri čemu je neophodno da veledrogerije i ljekarne budu u kontaktu oko dostave spomenute terapije.

Dopis HZZO sa svim detaljima možete pogledati ovdje.

HZZO – Izdavanje lijekova na papirnate recepte

Izdavanje svih lijekova koji su se do sada propisivali isključivo na papirnate recepte na teret HZZO-a (supstitucijska terapija, narkotici, generička lista, hitna medicina) ostaje nepromijenjen, odnosno trenutno ne postoji mogućnost da se u CEZIH-u interventno generira elektronsko propisivanje navedenih lijekova.

Izdavanje metadonske terapije

Unatoč određenim zahtjevima pojedinih udruženja liječnika da se za vrijeme epidemije COVID-19 omogući izdavanje supstitucijske metadonske terapije putem e-recepta na ruke pacijenta u ljekarni, isto nije odobreno od strane Ministarstva zdravstva, HZZO-a i HALMED-a.  Stoga, način izdavanja navedene terapije ostaje nepromijenjen, odnosno isključivo putem papirnatih recepata na ruke liječnika.

HALMED – Obavijest za postupak prilikom naručivanja lijekova iz uvoza

Ovim putem obavještavamo vas da će slijedom trenutačne epidemiološke situacije vezane uz epidemiju COVID-19 virusa, a u svrhu smanjivanja izlaganja pacijenata riziku na najmanju moguću mjeru, HALMED do daljnjega priznavati liječničke recepte u elektroničkom obliku kao osnovu za pokretanje postupka izvanrednog uvoza lijekova, odnosno izdavanja predmetnih lijekova pacijentima.

Obavijest na internetskim stranicama HALMED-a možete pročitati ovdje.

Propisivanje i izdavanje lijekova na privatni recept

Mjere koje propisuje Krizni stožer su u ovoj izvanrednoj situaciji znatno ograničile kretanje pacijenata i zdravstvenih radnika te radno vrijeme zdravstvenih ustanova, uključujući i ljekarni.

Kako je pacijentima znatno ograničen i otežan pristup liječnicima, liječnici trenutno propisuju i šalju pacijentima privatne recepte elektroničkim putem, ali ljekarnici takve recepte sukladno važećim propisima ne smiju uvažiti. Također, ljekarnici ne mogu sa sigurnošću utvrditi da li je takav recept valjan ili krivotvoren.

Stoga je HLJK uputila dopis Hrvatskoj liječničkoj komori da obavijesti liječnike da na privatne recepte koje generiraju u softveru ili propisuju ručno napišu i dodatak koji glasi:

„Zbog trenutne situacije širenja zaraze COVID-19, ovaj recept pacijentu nije predan na ruke već je poslan putem elektroničke pošte.“

Do sada nismo dobili povratnu informaciju da li je isto provedeno. Također, ukoliko i bude provedeno, ne možemo znati u kojoj mjeri će se liječnici pridržavati istog. Stoga u ovom trenutku, možemo vam jedino preporučiti da, ovisno o vlastitoj procjeni potencijalne zlouporabe, uvažite izdavanje privatnog recepta poslanog elektroničkom poštom koji je datiran u periodu od početka epidemije, odnosno protekla dva tjedna pa do prestanka izvanrednih mjera i normaliziranja situacije.

Hrvatska ljekarnička komora